Profilaktyka - Mental Health

 

Dobre zdrowie to stan, w którym nasze ciało i umysł pozostają w harmonii

 

Celem prowadzonych przez nas projektów jest wsparcie w osiągnięciu dobrostanu psychicznego poprzez holistyczne działania pozwalające na obniżenie poziomu odczuwanego napięcia i lęku, samokontrolę i samoregulację emocji oraz wykształcenie własnego sposobu skutecznego zarządzania stresem i radzenia sobie z wyzwaniami jakie przynosi życie osobiste i zawodowe.
Możemy wiele zrobić zanim dojdzie do napięcia, smutku, rezygnacji i kryzysu, z którym ciężko jest żyć bez terapii i interwencji lekowej.

„WellBe” – profilaktyka zdrowia psychicznego w szkołach

„WellBe” – program edukacyjny adresowany do młodzieży mający na celu zrozumienie własnych emocji, przekonań i reakcji psychosomatycznych w sytuacjach stresowych oraz poznanie skutecznych strategii redukujących napięcie. Trening konkretnych umiejętności wyciszania się, koncentracji, obniżania napięcia i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi ( praca z ciałem, oddechem, arteterapia).

Efekt działań programu „WellBe” to •wzmocnienie zdrowia psychicznego, dobrego
samopoczucia i poprawa jakości życia uczniów • redukcja zagrożeń dla zdrowia
psychicznego wynikających z przebodźcowania, wysokich wymagań edukacyjnych i
długotrwałego wystawienia na czynniki stresogenne • wzmacnianie poczucia własnej wartości
uczniów • trenowanie u uczniów wyrażania własnych emocji •zapobieganie zrachowaniom
przemocowym • zachowanie higieny psychicznej poprzez formy relaksu i odpoczynku
aktywizujące przywspółczulną część autonomicznego układu nerwowego i równoważenie
stresu związanego z koniecznością adaptacji na stresory zewnętrzne.
WellBe to droga do zrozumienia siebie i wpływu otaczającego świata na fizyczny i
emocjonalny dobrostan.
WellBe to program promujący dobrostan psychiczny i profilaktyka depresji i kryzysów
psychicznych wśród młodzieży.

„Praca Na Zdrowie” – promocja i profilaktyka mental health w środowisku zawodowym

Na skutek wielości negatywnych zmian jakim poddane zostało społeczeństwo w ostatnich
latach na polskim rynku pracy obserwujemy widoczny trend pogarszania się stanu zdrowia
psychicznego pracowników. Coraz więcej osób cierpi na bezsenność, żyje w stanie
permanentnego stresu i lęku, zmaga się z obniżonym nastrojem czy depresją. Wpływa to
bezpośrednio na ich motywację i efektywność pracy, prowadzi do wzmożonych absensji.

Raport Luxmed „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” Harmonia przedstawia bieżącą diagnozę problemu.
Najczęściej wskazywanymi – przez osoby zatrudnione – problemami są: trudności w
wykonywaniu zadań w terminie, utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a
prywatnym, spadek koncentracji czy odkładanie pracy na później. Deklarują oczekiwanie od
pracodawcy większego zainteresowania i wsparcia w trudnych momentach. Oczekują
zrozumienia i zadbania o atmosferę pracy np. poprzez akceptację trudności oraz pomoc w ich
rozwiązaniu. Taka postawa może przynieść korzyści w poprawie zdrowia psychicznego
zatrudnionych oraz przełożyć się na ich większą efektywność.

Projekt „Praca Na Zdrowie” opiera się na holistycznym modelu zdrowia, a jego celem jest
promocja zdrowego trybu życia i idei work-life balance oraz świadome kreowanie dobrostanu
psychicznego. W ramach projektu Praca Na Zdrowie • prowadzimy działania edukacyjne i
motywacyjne m.in. holistyczne webinaria ze specjalistami • warsztaty i treningi wellness
mające na celu redukcję stresu, regenerację i oczyszczanie umysłu poprzez ruch, oddech i
odżywcza dietę.

Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami, psychologami i trenerami którzy doskonale
rozumieją potrzeby zróżnicowanych grup managerów i pracowników.
Praca Na Zdrowie to program doskonale w pisujący się w działania i raportowanie ESG