Nie ma zdrowia bez zdrowia mózgu – wywiad prezeski Fundacji Mental Power w Medexpress

Nie ma zdrowia bez zdrowia mózgu – wywiad w Medexpress  

Fundacja Mental Power członkiem European Brain Council

Miło nam poinformować, że 4 kwietnia 2024 r Fundacja Mental Power jako jedyna organizacja pozarządowa w Polski została członkiem European Brain Council. 

EBC (Europejska Rada Mózgu)  działa na arenie międzynarodowej już od 20 lat  i jest odpowiedzią na potrzebę  współpracy szerokiej społeczności zajmującej się zdrowiem mózgu – naukowców, klinicystów, organizacji pozarządowych,  pacjentów oraz przemysłu w celu poprawy życia osób cierpiących na choroby mózgu, zarówno neurologiczne, jak i psychiczne.

EBC jest platformą wspierającą współpracę między organizacjami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami, konsekwentnie promując dialog między naukowcami, przemysłem i społeczeństwem.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych

7 marca 2024 podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, jednej z największych w Polsce debat poświęconych ochronie zdrowia Prezeska Mental Power wystąpiła jako prelegent w sesji „Jeśli nie teraz to kiedy? Czy Polska potrzebuje strategii dla zdrowia mózgu?”.

Gościem w debacie był Frédéric Destrebecq Executive Director European Brain Council, który przedstawił wytyczne i działania UE w zakresie polityki zdrowia publicznego w obszarze zdrowia mózgu.

 Konferencja prasowa pt. „Palenie i wapowanie wsród młodzieży szkolnej” 

Zdrowie mózgu to również brak uzależnień oraz edukacja i profilaktyka, aby nie dopuszczać do groźnych dla zdrowia uzależnień. 27 lutego 2024 r. podczas konferencji prasowej pt.

„Palenie i wapowanie wsród młodzieży szkolnej zaprezentowaliśmy wyniki badania przeprowadzonego w szkołach wspólnie ze Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca Odział Szczecin, które obrazuje aktualny poziom świadomości oraz wzorce użytkowania produktów zawierających nikotynę wśród młodzieży.

Badanie zostało zrealizowane na przełomie grudnia 2023 i stycznia 2024 wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Szczecina. Wyniki są alarmujące i jednoznacznie wskazują, iż e-papierosy w tym jednozrazowe są obecnie najczęściej używanym produktem z nikotyną wśród uczniów.

Pomimo ograniczeń prawnych, większość niepełnoletnich uczniów nadal kupuje produkty z nikotyną osobiście w sklepach stacjonarnych.
W 2023 r w Polsce sprzedano ok. 100 mln sztuk e-papierosów, z których niemal 90% sprowadzana jest z Chin i wprowadzana na rynek bez żadnych badań dotyczących składu oraz wpływu substancji na organizm człowieka.