Co to są choroby mózgu

Zaburzenia mózgu – zarówno neurologiczne, jak i psychiczne – stanowią główne zagrożenie dla życia obywateli Europy i jedno z największych wyzwań dla systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa. Obecnie około 179 milionów Europejczyków cierpi na choroby mózgu i szacuje się, że 1 na 3 osoby będzie w którymś momencie życia cierpieć na zaburzenie
neurologiczne i/lub psychiatryczne.

Choroby Mózgu

Pod szerokim pojęciem chorób mózgu kryją się m.in.:

– Choroba Alzheimera i inne demencje
– Migrena i inne samoistne bóle głowy
– Stwardnienie rozsiane
– Choroba Parkinsona
– Choroby naczyń mózgowych (udary)
– Padaczka
– Zaburzenia lękowe
– Zaburzenia nastroju (w tym depresja)
– Zaburzenia psychotyczne (w tym schizofrenia)
– Uzależnienia (w tym od papierosów, telefonu, gier, hazardu ect)
– Nowotwory mózgu
– Zapalenie opon mózgowych
– Urazy mózgu.

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne od dawna uznawane jest  w Polsce jak również na całym świecie za mniej priorytetowe niż zdrowie fizyczne. Stygmatyzacja i stereotypy dotyczące potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego, w połączeniu z brakiem odpowiedniego finansowania usług i długimi listami oczekujących na leczenie, stworzyły w  Polsce i wielu  krajach Europy  znaczące bariery w dostępie do opieki. Choroby mózgu nie są jednak uznawane za obszar priorytetowy zarówno pod względem badań, jak i nakładów na opiekę zdrowotną – stanowi to odzwierciedlenie niewystarczającej świadomości decydentów i  ogółu społeczeństwa.

Zaburzenia mózgu

zarówno neurologiczne, jak i psychiczne – stanowią główne zagrożenie dla życia obywateli Europy i jedno z największych wyzwań dla systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa. Obecnie około 179 milionów Europejczyków cierpi na choroby mózgu i szacuje się, że 1 na 3 osoby będzie w którymś momencie życia cierpieć na zaburzenie neurologiczne i/lub psychiatryczne.

Stres

brak równowagi między pracą a odpoczynkiem, niezdrowy tryb życia sprawiają, iż zaburzenia psychiczne i neurologiczne pojawiają się u coraz młodszych pacjentów i dopadają coraz więcej starszych dorosłych. Nie bez znaczenia jest również zanieczyszczenie środowiska. Jak wynika z prognoz WHO, do roku 2030 depresja stanie się najczęstszą przyczyną chorób i niepełnosprawności.

Zaburzenia lękowe

Do innych, głównych chorób mózgu pod względem epidemiologicznym zaliczamy zaburzenia lękowe, zaburzenia dwubiegunowe, zaburzenia jedzenia, schizofrenię. Najczęściej występującymi chorobami neurologicznymi są: udary, Chorobę Alzheimera i inne demencje, SM, Chorobę Parkinsona, padaczkę

Zaburzenia mózgu są szeroko rozpowszechnionymi schorzeniami powodującymi niepełnosprawność i często trudnymi do leczenia. Argumenty za priorytetowym traktowaniem chorób mózgu na poziomie polityki globalnej i europejskiej są oczywiste. Więcej niż połowa populacji europejskiej (ok. 60%) cierpi na choroby neurologiczne. Ponadto szacuje się, że co szósty mieszkaniec EU (17,3%) miał problemy psychiczne – łącznie prawie 84 mln osób w Europie.

Zaburzenia mózgu są również powszechne u dzieci. W 2017 roku oszacowano, że było to 15 milionów dzieci w Europie cierpiało na padaczkę, niepełnosprawność intelektualną lub zaburzenia sensoryczne. W regionie europejskim depresja i zaburzenia lękowe należą do 5 głównych przyczyn chorób ogółem.

Europejska strategia i plan wdrożenia w zakresie zdrowia mózgu mają kluczowe znaczenie dla wspierania innowacji, co jest potrzebne, aby zaradzić wysokiemu obciążeniu chorobami mózgu i poprawić życie osób nimi dotkniętych.

W Polsce, kraju członkowskim EU niezbędna jest również priorytetyzacja dla chorób mózgu jako jednego z największych nadchodzących zagrożeń dla zdrowia publicznego oraz wdrożenie polityk krajowych kompatybilnych do realizowanych przez inne kraje członkowskie. Zalążek kompleksowego podejścia do problematyki stanowi Brain Plan dla
Polski  Brain Council