Mental Power-Dla Zdrowa Mózgu

 

Choroby mózgu – to zbiorcze określenie, obejmujące zaburzenia dotychczas klasyfikowane oddzielnie jako neurologiczne, psychiatryczne, neurochirurgiczne. Potrzeba stosowania tak holistycznego terminu wynika z dostrzeżenia niemożliwych do rozdzielenia związków pomiędzy strukturą i funkcjonowaniem mózgu a sferą psychiki człowieka.  Konieczność systemowego, strategicznego podejścia do chorób mózgu jest dostrzegana na poziomie Unii Europejskiej, WHO oraz organizacji takich jak EFNA i European Brain Council

O Fundacji

Misja

Misją Fundacji Dla Zdrowia Mózgu- Mental Power jest promowanie zdrowia mózgu oraz podnoszenie świadomości na temat zdrowia psychicznego w debacie publicznej, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób dotkniętych kryzysem, promowanie profilaktyki w
obszarze zdrowia mózgu w postaci holistycznych terapii ukierunkowanych na powrót do zdrowia oraz lobbowanie na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych łączących opieką zdrowotną, społeczną i środowiskową w celu poprawy jakości życia osób dotkniętych
chorobą.

Statut

Statut

Contact

Skontaktuj sie z nami

Contact

Mental Power- Fundacja dla Zdrowia Mózgu

Kontakt : Izabella Dessoulavy-Gładysz, Prezes Fundacji
Tel. +48 600 006 640
Mail: kontakt@dlazdrowiamozgu.pl

 

KRS: 0000908773
REGON: 389338938
NIP: 1231496473